Mokomės HTML pagrindų

CSS - kaskadiniai stiliai

Rašykime ir peržiūrėkime

Pagrindėnės komandos ir jų atributai

pradžia

body

antraštė

pastraipa

šriftas

numeruoti sarašai

ženklinti sarašai

paveikslėliai

lentelė

nuorodos

Tinklapio struktūra

HTML - speciali hiperteksto kalba skirta informacijos pateikimui tinklapyje. Gairėmis, jos dar vadinamos komandomis, naršyklei nurodoma, kaip pateikti norimą dokumentą. Gairės rašomos tarp skliaustų < > ir galioja iki </ >.
Pavyzdyje pateikiama tinklapio struktūra, kurioje yra dvi pagrindinės HEAD ir BODY dalys.
HEAD dalyje yra rašomi nurodymai naršyklei, tinklapio pavadinimas, kuris matomas naršyklės skirtuke, ženklų koduotė, tinklapio autorius, reikšminiai žodžiai, kurie apibudina tinklapio turinį.
BODY dalis skirta tinklapio turiniui perteikti, tai tinklapio tekstas, paveikslėliai, lentelės ir kita, ką reikia pateikti naršyklės lange.