Pagrindiniai algoritmai

Pirmokas Antrokas Trečiokas Ketvirtokas Dar...

Norinčiam daugiau Atgal

Kintamieji ir konstantos


Duomenų tipas nurodomas baziniu žodžiu, kuris atspindi kiek atminties skiriama reikšmei saugoti ir koks yra reikšmių diapazonas.
TipasUžima bitųReikšmių diapazonas
int4signed nuo -2147483648 iki 2147483647
unsigned nuo 0 iki 4294967295
long int4signed nuo -2147483648 iki 2147483647
unsigned nuo 0 iki 4294967295
short int2signed nuo -32768 iki 32767
unsigned nuo 0 iki 65932
float43.4e +/- 38
double81.7e +/- 308
long double81.7e +/- 308
char1signed nuo -128 iki 127
unsigned nuo 0 iki 255

Kintamieji naudojami tik nuo jų paskelbimo vietos programoje. Yra lokalūs ir globalūs kintamieji. Lokalius apriboja skliaustai {}, juos galima sukurti bet kurioje programos vietoje. Globalūs skelbiami prieš visas funkcijas ir į juos galime kreiptis kokioje programos vietoje.
Konstanta patogu deklaruoti, kai jos reikšmė bus naudojama daug kartų. Jas galime skelbti dviem būdais: naudojant #define arba const.


Priskyrimo operatorius


Tai yra pagrindinis programavimo veiksmas, kuriuo kintamąjam priskiriama reikiama reikšmė. Pavyzdžiu pakeisime kintamojo reikšmę priskyrimu:
a = 5;Šiuo sakiniu kintamąjam priskiriama reikšmė 5
a = a + 6;Dabar prie kintamojo a, kurio reikšmė 5 pridėsime 6, ir priskirsime kintamajam a. Jo reikšmė bus 11.
a = a + (b = 4);Kintam1jam b priskirsime reikmšę 4 ir pridėsime prie a, kurios reikšmė 11 ir gautą rezultatą 15 priskirsime kintamąjam a.
a = b = 0;Abu kintamieji bus lygūs ir įgis reikšmę 0;


Sudėtingi priskyrimo operatoriai


+=, -=, *=, /=, %=, ^=
Jie naudojami kintamojo reikšmei pakeisti, kai atliekami veiksmai su ankstesne jo išraiška.
a = 5;Kintamo a reikšmė 5
a += 4;Kintamo a reikšmė 9
a -= 2;Kintamo a reikšmė 7
a *= 3;Kintamo a reikšmė 21
a /= 3;Kintamo a reikšmė 6
a %= 4;Kintamo a reikšmė 2

Reikšmės didinimo ir mažinimo operatoriai


Tai yra didinimo ar mažinimo vienetu išraiška.
a = 3;Pradinė a kintamojo reikšmė tampa 3
a++;Pradinė a kintamojo reikšmė didinama vienetu ir bus 4
a--;Kintamojo a reikšmė mažinama vienetu ir bus 3

Išraiškos a++ ar ++a yra analogiškos, tik skiriasi kintamojo a panaudojimu. Pirmu atveju - naudojama a reikšmė ir po to didinama vienetu, antru atveju pakeičiama a reikšmė ir tada naudojama.

Sudėtingi ir loginiai palyginimo operatoriai


Palyginimo operatoriumi dažnai lyginamos dvi išraiškos ir darbo rezultatas yra loginio tipo turintis dvi rekšmes: true arba false. lentelėje pateiksime keletą įdomesnių pavyzdžių.
(a * b >= 7) Rezultas priklausys nuo a, b ir c reikšmių ir jei a = 2; b = 3; false
(b + 6 < a * b)false
((c = -1) == a - b)true

Neigimo operacija (!). Šiuo ženklu nurodoma loginė neigimo operacija NE (NOT), pvz.: !(6 <= 3) rezultatas true o !true - false.

Loginiai sujungimo operatoriai. Norint sujungti keletą palyginimų naudojami du loginiai operatoriai && ir ||.
a b a && b a || b && operatoriumi nurodoma loginė operacija IR (AND) rezultatas true bus tik vienu atveju,
o ||- operatorius ARBA (OR), false bus tik paskutiniu pavyzdžio atveju
truetruetruetrue
truefalsefalsetrue
falsetruefalsetrue
falsefalsefalsefalse

Sąlygos operatorius - klaustukas (?). Kairėje jo pusėje rašoma loginė išraiška, o dešinėje du rezultatai atskirti dvitaškiu. Jei loginio patikrinimas duoda true, tai gauname pirmą rezultatą, o jei false - gausime antrą rezultatą
3 == 4 ? 5 : 1Juk 3 nelygus 4, tai rezultatas antras - 1y=3==4?5:1;
//y įgis reik6mę 1
3 < 4 ? a : bJuk 3 mažiau už 4, tai rezultatas pirmas - a
3 > 4 ? a : bJuk 3 nedidesnis 4, tai rezultatas antras - b

Kablelio operatorius (,). Tai išraiškų rinkinys atskirtų kableliais, apskaičiuojamas ir kairės į dešinę. Rezultatą duoda paskutinė toliausiai dešinėje stovinti išraiška.

sk1 = (sk2 = 10, sk2 + 2);
Pirma: sk2 bus priskirta reikšmė 10.
Antra: prie sk2 pridėsime 2 ir priskirsime sk1.
Trečia: turėsime tokius rezultatus sk1 lygus 12, sk2 lygus 10;

Atgal