Pagrindiniai algoritmai

Pirmokas Antrokas Trečiokas Ketvirtokas Dar...

Masyvas

Masyvas.


Masyvas - tokio paties tipo duomenų visuma, patalpinta gretimuose atminties srityse ir turintys indeksus (numeraciją), kurie prasideda nuo 0.
Pvz.: int Skaiciai[8] ={10, 12,4,78, 15};
101247815        
01234567

Į masyvą kreipiamasi naudojant indeksus. Pvz.: skaiciai[5]=54;. Masyvas pasipildys šeštu elementu ir jo reikšmė bus 64.
Labai patogu užpildyti masyvą, spausdinti, atlikti veiksmus su masyvo elementais naudojant ciklus. Pavyzdyje 11, 12, 13 eilutės parodo, kaip užpildomas n dydžio masyvas. 17 eilutėje išvedame masyvo elemento reikšmę naudodami indeksą
Jei kreipsimės į masyvą už jo ribų, ar naudosime nuužpildytus elementus, kompiliatorius nerodys klaidos, tik skaičiavimo rezultatai bus neteisingi.
MasyvasSuraskimIš failoĮ failąRikiuokimŠalinkimPridėkimDar...Break, continue ir goto