Pagrindiniai algoritmai

Pirmokas Antrokas Trečiokas Ketvirtokas Dar...

Veiksmai su kintamaisiais Atgal

Priskyrimo sakinys


Tai pagrindinis programavimo veiksmas. Juo kintamajam priskiriama reikšmė. Pagrindinė taisyklė ta, kad dešinėje = ženklo pusėje esanti reikšmė ar veiksmo rezultatas priskiriamas kairėje = ženklo esančiam kintamajam. Programavime = ženklas yra priskyrimo ženklas, o ne lygybės ženklas.
int sk;Sukuriamas kintamasis
sk = 1;kintamajam priskiriama reikšmė
sk = sk + 5;Kintamojo reikšmė tampa lygi 6

Aritmeniai operatoriai.


OperatoriusSveiki skaičiaiRealūs skaičiai
+ sudėtissudėtis
- atimtisatimtis
* daugybadaugyba
/ dalmens radimasdalyba
%dalybos liekana -

labai patogu prisiminti dalybą kampu naudojant dalybos veiksmą sveikiems skaičiams. 123 dalinant iš 5 gaunami du rezultatai: dalmuo 24 ir liekana 3.

Pavyzdyje realizuojama aukščiau aprašyta situacija.Atgal