Pagrindiniai algoritmai

Pirmokas Antrokas Trečiokas Ketvirtokas Dar...

Funkcijos programoje

Funkcijos.


Funkcijos leidžia skaidyti programą į atskiras dalis ir taip panaudoti C++ kalbos programavimo galimybes. Funkcija - tai grupė sakinių, kuri gali būti vykdoma bet kurioje programos vietoje. Patogiausia pirma skelbti funkciją (eilutė 7).

Taip paskelbus funkcijos prototipą, į ją bus galima kreiptis programoje. (9 ir 10 eilutė). Pats funkcijos tekstas rašomas po main(). Funkcija rezultatą gražina sakiniu return (d) ir reikšmė yra int tipo.
Svarbu: pagrindinėje programoje į funkciją kreipiamės du kartus. Pirmą kartą a yra lygus x, o b lygus y, o kitame kreipinyje a = y, b = x. Turi atikti kintamųjų ir parametrų tipas ir jų kiekis.
structMasyvasFunkcijosGrąžinimasTuščios funkcijosMasyvas f-jos parametreDvimatisDar...Veiksmai struck masyve