Pagrindiniai algoritmai

Pirmokas Antrokas Trečiokas Ketvirtokas Dar...

Pirmasis algoritmas

Pradžia gali būti lengva.


 1. Nurodymas įtraukti failą . Tai speciali biblioteka duomenis įvesti irišvesti.
 2. -
 3. Leidimas naudotis bibliotekoje esančiais vardų sąrašais
 4. -
 5. Pagrindinė programos funkcija. Skliaustai parodo, kad main yra funkcija.
 6. { - programos kodo pradžia
 7. Nurodymas išvesti į ekraną simbolių seką. << - pririšimo operatorius. Jis panaudotas du kartus. endl- eilutės pabaiga.
 8. -
 9. // - komentavimo eilutė.
 10. Konsolės stabdymas.
 11. Jei programa sėkmingai baigė darbą, ji gražina 0.
 12. Funkcijos main pabaiga.
PirmasisKintamiejiifswitchforwhiledo-whileDar...KintamiejiSumavimasPriskyrimas