Pagrindiniai algoritmai

Pirmokas Antrokas Trečiokas Ketvirtokas Dar...

Išrinkimo sakinys

Vadinamas ir variantiniu sakiniu.


Išrinkimo sakinys gautą išraišką (kintamasis skliaustuose) tikrinama su konstanta, kuri aprašoma case komanda, ir jei išraiška yra lygi konstantai, vykdomi jos sakiniai(sakinys), jei ne - vykdomi default žymės sakiniai. Šiuos žymės gali ir nebūti. Kiekvienoje konstantoje patartina naudoti komandą break, taip išvengiama painiavos vykdyme. Išraiška gali būti tik sveiko ar simbolinio tipo.
Naudojamas switch sakinys yra kiek neįprastas C++ kalboje.
Pateiktame pavyzdyje simbolių išvedimui ir nuskaitymui naudojome kitas komandas:
  1. printf - simbolių išvedimui
  2. - simbolių kėlimui į kitą eilutę
  3. scanf - kintamojo rekšmės įvedimui
  4. %d - sveiko tipo kintamasis
  5. &sk1 - atminties adresas
PirmasisKintamiejiifswitchforwhiledo-whileDar...KintamiejiSumavimasPriskyrimas