Pagrindiniai algoritmai

Pirmokas Antrokas Trečiokas Ketvirtokas Dar...

Paieška masyve

Didžiausio ar mažiausio elemento paieška masyve.


Sukuriame masyvą ir užpildome norimu kiekiu elementų. Darome prielaidą, kad pirmas masyvo elementas yra mažiausias (11 eilutė) arba kad jis yra didžiausias (12 eilutė). Naudodami ciklą patikriname kiekvieną masyvo elementą ir jei jis yra mažesnis (14 eilutė), jo reikšmę priskiriame kintamąjam maz. 15 eilutėje, jei masyvo elemento reikšmė didesnė priskiriame kintamajam did. Taip kintamieji maz ir did įgyja didžiausias ir mažiausias masyve esančios reikšmes.
Gali reikėti ne tiek įsidėmėti šias reikšmes, bet surasti kiek jų yra, ar žinoti, kur yra didžiausia ar mažiausia reikšmė:
MasyvasSuraskimIš failoĮ failąRikiuokimŠalinkimPridėkimDar...Break, continue ir goto