Pagrindiniai algoritmai

Pirmokas Antrokas Trečiokas Ketvirtokas Dar...

Masyvo rikiavimas

Masyvo rikiavimo algoritmas.


Rikiavimo algoritmas - tai algoritmas, kuris duomenis sudėsto numatyta tvarka. Dažniausiai tai būna didęjimo arba mažėjimo tvarka. Rikiavimo algoritmų yra keletas.
Pavyzdyje pateikiamas Burbulo algoritmas, nes didžiausias ar mažiausias masyvo elementas nustumiamas į galą, kaip burbulas, kuris iškyla į paviršių. Panaudotas ciklas cikle, kuris kartojamas n*(n-1) kartų. Pirmo ciklo metu pirmas masyvo elementas lyginamas su sekančiu ir jei sąlyga tenkimama, sukeičiami vietomis. Pavyzdyje 16, 17, 18 eilutės. Taip perstumiame didžiausią/mažiausią masyvo elementą į galą. Vykdant antrą kartą, vėl tikrinami masyvo elementai ir prieš paskutinėje masyvo vietoje atsidurs mažesnis masyvo elementas. Ir tai kartojama n kartų.
MasyvasSuraskimIš failoĮ failąRikiuokimŠalinkimPridėkimDar...Break, continue ir goto