Pagrindiniai algoritmai

Pirmokas Antrokas Trečiokas Ketvirtokas Dar...

Rašymas į failą

Rezultatų išvedimas į tekstinę bylą.


Yra įvairių bylų skaitymo ir įrašymo būdų. Pavyzdyje panaudojame bazinį žodį ofstream. Jis sukuria failą-kintamąjį F2 ir priskirai jam bylą rez.txt. Jei tokios bylos nėra ji bus sukurta, jei yra bus išvalytas jos turinys ir ji bus paruošta duomenų įrašymui. failo-kintamasis F2 atitinka standartinį cout. Į bylą bus išvetas tekstas ir rezultatas. Baigus darbą byla uždaroma.
MasyvasSuraskimIš failoĮ failąRikiuokimŠalinkimPridėkimDar...Break, continue ir goto