Pagrindiniai algoritmai

Pirmokas Antrokas Trečiokas Ketvirtokas Dar...

Šalinimas iš masyvo

Pašalinkime elementą iš masyvo.


Pradžioje, eidami per masyvo elementus, suraskime ar toks skaičius masyve yra (14 eilutė). O jį suradus, vidiniu ciklu perstumkime masyvo elementus per vieną vietą atgal, nepamiršdami po ciklo sumažinti masyvo elementų skaičių.
Šis algoritmas suras ir pašalins visus masyvo elementus, kurie yra lygūs ieškomam skaičiui.
MasyvasSuraskimIš failoĮ failąRikiuokimŠalinkimPridėkimDar...Break, continue ir goto